Overview

תכנון ותפעול טיולים ליבשת אסיה

עבודה מול לקוחות בארץ ומול ספקים באסיה