טרוול ג'ובס Travel Jobs משמש כלוח פרסום והשימוש בו ובתכנים הנמצאים הינם בכפוף לתנאי שימוש הנ"ל

שימוש באתר בכל סוגי המודלים והתכנים השונים מעידים על אישורך והסכמתך לתנאי השימוש הנ"ל אשר מיועדים למעסיקים (מפרסמים) וקהל מחפשי עבודה.

הגדרת משתמש

טרוול ג'ובס הינו פורטל חיפוש עבודה באינטרנט www.traveljobs.co.il תיקרא להלן "טרוול ג'ובס" והאתר ייקרא להלן: "האתר".

כל אדם או גוף עסקי אשר נרשם לאתר באמצעות טופס הצטרפות/התחברות און ליין ייקרא להלן "משתמש".

המידע אשר קיים ומתעדכן מעת לעת באתר באמצעות מודעות דרושים חדשות או לחילופין קורות חיים של מחפשי עבודה, אשר בשני המקרים מוזנים על ידי משתמש באתר ייקרא להלן "המידע".

רכישת חבילת פרסום למעסיקים המחפשים עובדים ומתועדת באמצעות המערכת הטכנולוגית הקיימת באתר, תקרא להלן "ההזמנה/מסלול פרסום".

הגדרות שימוש והגבלות

 • טרוול ג'ובס הינה נועדה לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מטרוול ג'ובס.
 • השימוש באתר מוגבל בחלקו למשתמשים רשומים בלבד והסיסמא האישית אשר ניתנה על ידי מפעילי אתר טרוול ג'ובס- דרושים בתיירות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מבעלי האתר, מרבית חלקיו המוגדרים בעבור מחפשי עבודה נועדו אך ורק למטרות משלוח קורות חיים למודעות אשר מפורסמות מעת לעת באתר.
 • טרוול ג'ובס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך בפורטל במידה ולא תעמוד באחד מתנאי השימוש שנקבעו בהצהרת ותנאי השימוש באתר
 • כמשתמש באתר הינך מחייב שלא לתחזות לאדם או גוף כלשהוא לרבות מחפש עבודה פקטיבי, נציג, עובד או מנהל של החברה, או מסירת פרופיל מסולף והצגה כוזבת של הקשר לאדם או גוף כזה או אחר.
 • הינך מתחייב כמשתמש באתר שלא לכתוב/ לעלות מידע/ או שליחה של כל חומר שקרי ומטעה או חומר שידור אשר נועד להטעות על משתמש או גוף כלשהוא.
 • הינך מתחייב שלא תבצע הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש טרוול ג'ובס לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
 • הינך מתחייב להימנע מהפצת ספאם (דואר זבל) לשרתי האתר או הפצתם בכל דואר אלקטרוני אחר.
 • הינך מתחייב שלא לבצע כל שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
 • הינך מתחייב להימנע בכל דרך שהיא מפגיעה בזכויות יוצרים, סימני סחר, או כל זוכת קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.
 • הינך מתחייב כל משתמש באתר שלא לבצע שימוש בכל רובוט, תולעת (spider) ו/או מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
 • הינך מתחייב שלא להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.
 • הינך מתחייב שלא לבצע שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 • הינץ מתחייב שלא לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

זכויות יוצרים

 • זכויות היוצרים של אתר טרוול ג'ובס לרבות עיצוב ואלמנטים שונים שייכים אך ורק לו באישור רשיון פעיל לתבנית.
 • למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מבעלי האתר.
 • פרסום תכנים, משרות, קורות חיים וכל פרסום אחר באתר טרוול ג'ובס על ידי המפרסם מצהיר בזרת כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן המפורסם והוא מפרסם אותו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

קישורים

 • באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד, טרוול ג'ובס אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 • טרוול ג'ובס אינה אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם.

תנאי פרסום תכנים והזמנות

 • בעלות – פרסום תכנים באתר על יד המפרסם מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן המפורסם, והוא מפרסם אותו בהתאם להצהרת פרטיות זו.
 • טרוול ג'ובס לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם, האחראי הבלעדי הינו מפרסם התוכן.
 • רישיון – מפרסם התוכן באתר נותן בזאת את אישורו לאתר טרוול ג'ובס להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר להשתמש בתוכן בכפוף לתקנון האתר. הנהלת האתר רשאית להוסיף תוכן לחומר המפורסם (כגון לוגו או כל מזהה אחר) המעיד שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ ע"י טרוול ג'ובס.
 • שימוש בתוכן ע"י בעלי אתרים – בעלי אתרים רשאים לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר טרוול ג'ובס ללא אישור ממפרסם התוכן, במקרה של הפרת זכויות מפרסם התוכן, אחריות אכיפת ההפרה הינה של מפרסם התוכן בלבד ואין ל טרוול אינפו צד בעניין.
 • יחסי הצדדים – שום דבר האמור בחוזה זה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות בין מפרסם התוכן לבעלי האתר.
 • הגבלת אחריות – טרוול ג'ובס לא תישא באחריות כלפי המפרסם ו/או צד ג' כל שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום תכניו באתר.
 • קישורים – כל הקישורים המופיעים בתוכן המפורסם ו/או בתיבת הקרדיט חייבים להיות פעילים כל זמן שהתוכן מפורסם באתר Traveljobs.co.il.
 • תקופת הפרסום – פרסום התכנים באתר הינו לתקופה של חודש מינימום וזאת מבלי לפגוע בזכויות של טרוולג'ובס להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות עם מפרסם התוכן  בכל הפרת אחד או יותר מתנאי הצהרת פרטיות זו.
 • טרוול ג'ובס תיתן למפרסם את השירות בהתאם לתנאי ההזמנה שנרכשה באמצעות האתר ובכפוף לפירעון מלוא התמורה כי שהוסכם בהזמנה וכפוף לתנאי שימוש אלו.
 • טרוול ג'ובס אינה מתחייבת שלמודעה/הזמנה/תוכן/משרה חדשה וכדומה תהיה היענות.
 • הנהלת טרוול ג'ובס יכולה שלא לאשר הזמנות שבוצעו בהתאם לשיקולי הנהלת האתר כגוף עסקי ובכפוף לתנאי שימוש אלו.

שימוש בתכני האתר

 • שימוש בתכנים – השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות המשתמש בלבד, וניתן להשתמש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור ממפרסם התוכן ו/או מהאתר וזאת בכפוף להסכם השימוש בתכנים, שמוגש כהמלצה בלבד לגולשי האתר ואין כותב המאמר ו/או מנהל אתר טרוולג'ובס רואים עצמם כאחראים לכל נזק (חלילה) כספי ו/או פיזי, שייגרם לאדם כלשהו כתוצאה משימוש שירותי האתר.
 • שימוש לא חוקי – אין לעשות שימוש לרעה בתכנים המופיעים באתר טרוולג'ובס לרבות שימוש לצורך פעולות לא חוקיות המוגדרות על ידי שלטונות החוק במדינת ישראל.
 • אחריות –הנהלת טרוולג'ובס אינה אחראית לדיוק ולשלמות התכנים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות משתמשי האתר בלבד. טרוולג'ובס לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות נזקים ו/או הוצאות הנגרמות למשתמש בתוכן בעקבות השימוש בתוכן.
 • שינויים בתכנים – אין לבצע שינוי בתכנים הנלקחים מטרוול ג'ובס, יש להשתמש בתוכן ללא כל עריכה או תוספת לתוכן.
 • קישור – על העושה שימוש בתכנים מהאתר להשאיר את הקישור ל traveljobs.co.il ובנוסף את הקרדיט של כותב התוכן כל זמן שהתוכן מפורסם.

שינויים באתר והפסקת שירות

 • טרוולג'ובס רשאית למחוק בעצמה כל חומר שיימסר על ידך לפרסום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל.
 • טרוול ג'ובס תהיה רשאית למחוק כל חומר ומידע מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן בו פורסם נוגדים את תנאי השימוש בהצהרת פרטיות של טרוולג'ובס.
 • טרוול ג'ובס רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים באתר, כולם או מקצתם, ללא הודעה מוקדמת וללא תשלום.עם הפסקת השירותים יחזיק צוות האתר את המידע למשך שלושה ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו, ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
 • טרוולג'ובס רשאית לשנות מעת לעת את מבנה, מראה, היקפם וזמינותם של השירותים והמידע באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם.
 • בהתחשב בהתפתחות והשינויים הטכנולוגים הקיימים ובאופי הדינאמי של האינטרנט, מטבעם שינויים אלו עלולים להיות כרוכים, בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה טענה , תביעה או דרישה כלפי טרוולג'ובס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

פרטיות

 • TravelJobs רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך, תוך נקיטת אמצעים רבים וחדשניים. כמו כן, דואגים צוות האתר לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.
 • טרוולג'ובס מתחייבת שלא להעביר את המידע שהזין המשתמש במסגרת השימוש באתר לצד שלישי.
 • טרוול ג'ובס דרושים בתיירות תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש על פי סעיף 1 בתנאי שימוש אלו, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות המדיניות הקיימת בחוק.
 • טרוולג'ובס רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • טרוול ג'ובס רשאית לשלוח אליך על פי החלטתה בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל אי אילו מהשירותים שמציע האתר, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.
 • מומלץ לחזור ולקרוא מעת לעת את פרטי המדיניות, הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועל פי החלטת הנהלת האתר.

תנאי התקשרות מעסיקים

 • מפרסם מודעות דרושים מכיר ויודע שהמחירים המצוינים בעת ההזמנה הם המחירים שקובעים לכל עניין ודבר, כל סיכום בעל פה אשר לא נכתב ואושר על ידי טרוול ג'ובס אינו תקף, כמו כן יודע המפרסם על תנאי ומסלול הפרסום בו בחר.
 • מפרסם מודעות דרושים מתחייב לפרסם אך ורק מודעות אשר במסגרתן מוצעות הצעות עבודה בתשלום ולא כל תוכן אחר המעיד על ניצול או תוכן שיווקי או פרסומי.
 • מפרסם מודעות דרושים בתיירות יודע שיחויב בתשלום מלוא התמורה כפי שמצוין במסלול הפרסום בו בחר, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי המסלול אותו רכש.
 • במידה ומעסיק המפרסם מודעות דרושים לא יעמוד בצורה כזו או אחרת בתשלומיו לפי המסלול בו בחר, תינתן האפשרות למנהל האתר להסיר את המודעה ללא התראה מוקדמת, כמו כן אי עמידה בתשלום יחשב להפרה יסודית של תנאי הזמנה ותנאי שימוש אלו, במידה ובוצעה הפסקת שירות על ידי טרוול ג'ובס בגין עמידה בתנאי תשלום, יש לם המפרסם את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדר במסלול הפרסום בו בחר.
 • מעסיק המפרסם מודעות בתשלום אשר יבחר בהפסקת פעילות במהלך מסלול הפרסום ישלח מייל מפורט על רצונו להפסיק את השירות, במקרה שכזה החלטה על החזר כספי יחסי ניתנת לשיקול דעת בעלי טרוול ג'ובס בלבד ובכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.
 • מפרסם מודעות יודע שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין מועד בו יחד המפרסם להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא תלויה במפרסם בלבד, במקרה הנ"ל יהיה על המפרספ לשלם את מלוא התמורה עבור השירות אותו קיבל ומקבל כאמור בגיל מלוא תקופת השירות מהרגע בו התחיל מסלול הפרסום.
 • מפרסם אשר אינו יעמוד בתנאי תשלום כאלו ואחרים אשר נקבעו בהתאם להתקשרות בבחירת מסלול הפרסום או בכתב מבעלי האתר, יחויב לפצות את טרוול ג'ובס בגין הוצאות הגבייה עד להסדרת התשלום במלואו.
 • טרוולג'ובס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות ללא הודעה מוקדמת את השירותים אשר היא מספקת באתר או חלק מהם ללא הודעה למפרסם המודעות. כמו כן, יכולה טרוולג'ובס לבצע שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר ו/או בשירותים אחרים לפי שיקול דעתה בלבד וללא צורך במתן הודעה מראש למפרסמים ומשתמשי האתר, כמו כן יכולה הנהלת האתר לבצע שינוי לשיוך הקטגוריות והתחומים של המשרות המפורסמות באתר מעת לעת, אזורי עבודה, היקפי משרה, סוגי משרה וכל תוכן אחר הקשור לאתר או למודעות דרושים בתיירות המתפרסמות בו מעת לעת.
 • מפרסם מודעות דרושים בתיירות מתחייב שלא להעביר לצד שלישי שאינו מורשה את הבעלות על מודעות או כל זכות אחרת ללא אישור ממנהלי האתר.
 • מפרסם יודע ומצהיר בזאת כי במקרה של הסרת פרסום מודעה שעלתה לאתר בחשבון בו פתח וזאת בשל הפרת תנאי שימוש אלו, לא יוחזר כספו או תשלום כזה או אחר בגין ימי פרסום ששולמו אך לא נוצלו בפועל עקב הסרת המודעות.
 • פרסום והפצה בקרב מנוי אתר TravelJobs של משרות פעילות בהתאם למסלול הפרסום אשר בחר המעסיק נתון לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת האתר ולא תהיה למפרסם המודעה כל תלונה או בנוגע להחלטות ניהוליות אשר משתנות מעת לעת בהנהלת האתר.
 • הפצת משרות פעילות בקרב מנוי האתר באפיקי הפרסום השונים אשר חלקם מוחזקים בבעלות חיצונית, לרבות: דיוור במייל/SMS/רשתות חברתיות ושאר אפיקי ההתקשרות אל מול מנוי האתר, מעת לעת בעל האתר אשר בו מבצעת טרוול ג'ובס פרסום יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, לרבות: פייסבוק/טוויטר/גוגל+/לינקדין/יוטיוב ושאר האזורים בהם מופיעה טרוול ג'ובס כחלק מאסטרטגיית השיווק והקידום של פלטפורמת לוח דרושים בתיירות.

החוק החל וסמכות שיפוט

 • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהצהרת פרטיות זו הוא אך ורק בבתי המשפט בישראל המוסמכים לכך אשר נמצאים בישראל, אשר ידונו בעניין על פי הדין הישראלי במדינת ישראל בעיר תל אביב.
 • מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות המוצע ותנאי השימוש על פי הצהרת פרטיות זו בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה בה אתה שוהה.

ניתן ליצור איתנו קשר במידה וישנו סעיף כזה או אחר שאינו ברור לך או, שברצונך לשאול שאלות בנוגע לסעיפים שייתכן ואינם נמצאים בתנאי שימוש אלו